Inspecteur (-trice) financiële instellingen (V/M/X

VRLS Partners (KL Match) zoekt een inspecteur(-trice) voor haar dienst “Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen”.

Als toezichthouder is de KL Match gemachtigd om inspecties uit te voeren. Dit gebeurt zowel bij Europese bankgroepen (vb. significante instellingen) in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM), als bij Belgische financiële instellingen (vb. minder significante instellingen en beursvennootschappen).

Naast het prudentiële luik van het toezicht, wint het toezicht met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (i.e. AML/CFT) steeds meer aan belang in het geheel van de inspectiewerkzaamheden.

Inspecties bestaan uit een voorbereidende, uitvoerende en verslaggevende fase. Tijdens de uitvoerende fase voeren inspectieteams hun werkzaamheden ter plaatse bij de instellingen uit. Dit gebeurt doorgaans in België, maar kan ook betrekking hebben op instellingen in het buitenland.

De inspecties vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ze dragen bij aan het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van het financiële systeem en het bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector.


De functie die je zal opnemen speelt een essentiële rol bij het beoordelen van de financiële gezondheid en risicobeheerpraktijken van de instellingen onder toezicht. In die context zal je als inspecteur(-trice) (mede) verantwoordelijk zijn voor:

 • het uitvoeren van uitgebreide en diepgaande inspecties en dit ter plaatse bij de gecontroleerde instellingen
 • het maken van een beoordeling van de niet-financiële risico's (o.a. AML/CTF, governance, operationeel risico) en/of financiële risico's (o.a. krediet-, markt- en liquiditeitsrisico) waaraan de ge nspecteerde instellingen worden blootgesteld
 • het analyseren en evalueren van de effectiviteit van de interne controles en de kwaliteit van het risicobeheerkader die er, samen, op gericht moeten zijn om de impact van de bovenstaande risico's correct te monitoren, te beheren en te beheersen
 • het identificeren van risico's en kwetsbaarheden en het toetsen van deze vaststellingen aan de relevante wet- en regelgevende vereisten
 • het maken van een bevattelijke synthese van de uitgevoerde inspectiewerkzaamheden onder de vorm van een inspectierapport.

Tijdens het hele inspectietraject sta je er nooit alleen voor. Je kan steunen op de ervaring en expertise van je naaste collega's binnen het inspectieteam, binnen de dienst, maar ook binnen de permanente toezichtsteams van de KL Match en/of de ECB, waarmee je nauw samen zal werken.

Naast de inspecties, krijg je de opportuniteit om deel te nemen aan nationale en/of internationale werkgroepen om toezichtnormen en -methodologieën te ontwikkelen, feedback en ondersteuning te bieden aan andere autoriteiten en best practices te delen met collega's van andere toezichthouders.

Je zal verwelkomd en ge ntegreerd worden in een dynamisch én divers inspectieteam dat ernaar streeft om voortdurend te groeien en te bloeien. Dit zeggen jouw toekomstige collega's over hun jobkeuze:

Sarah: “Je komt terecht in een enthousiast team waar collegialiteit centraal staat. Het werk is erg boeiend en uitdagend dankzij de combinatie van, enerzijds, zich te kunnen verdiepen in bepaalde inspectiedomeinen die het meest aansluiten bij je interesse en, anderzijds, de afwisseling en variatie. Daarnaast word je steeds aangemoedigd om bij te leren en te groeien, waarvoor je ook tal van mogelijkheden krijgt aangereikt.”

Sappho: “Als inspecteur evolueert je takenpakket continu. Je zal inspecties uitvoeren bij verscheidene instellingen, op een breed gamma van onderwerpen en als deel van een divers team. Je doet derhalve op een zeer praktische wijze veel waardevolle kennis op en maakt deel uit van een diverse gemeenschap van inspecteurs en financieel analisten in België en ver daarbuiten.”

Morgane: “Ik heb ervoor gekozen om het inspectieteam te vervoegen om de integriteit van de financiële sector te helpen behouden. Een job als inspectrice biedt de mogelijkheid om continu bij te leren en dit binnen een team met inspirerende collega's, allen gemotiveerd door dezelfde ethische waarden en zin voor hoogstaand, kwalitatief werk. In het kader van onze inspectiemissies vertrouwt de Nationale Bank ons belangrijke verantwoordelijkheden toe. Dat zorgt voor professionele voldoening. Ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze! ”


 • je beschikt over een master in (toegepaste) economische wetenschappen, in handelswetenschappen, handelsingenieur, of over een master in de rechten, aangevuld met een opleiding in financieel-economische domeinen
 • je geeft blijk – door opleiding of via aantoonbare ervaring – van een gedegen kennis van audittechnieken en/of risicobeheer
 • je hebt relevante ervaring (ten minste ⚠ jaar) op het gebied van prudentieel toezicht en/of toezicht met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (i.e. AML/CFT)
 • je beschikt over een sterk analytisch vermogen en hebt zin voor synthese: je kan complexe onderwerpen op een duidelijke en beknopte manier samenvatten en uitleggen en combineert deze eigenschappen met goede redactionele vaardigheden
 • je hebt een grondige kennis van het Nederlands (niveau C) en een goede beheersing van het Frans (niveau B⚠) en het Engels (niveau B⚠)
 • je kan zelfstandig maar ook in teamverband werken en dit in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • je geeft blijk van zelfvertrouwen, je kan goed argumenteren en hebt overredingskracht,
 • je stelt je weerbaar op en bent in staat om snel, maar gepast, te reageren bij onverwachte omstandigheden
 • je hecht veel belang aan deontologie en vertrouwelijkheid
 • vaardigheden op het gebied van programmeren, in het beheren, analyseren en visualiseren van grote datasets (big data), machine learning en generatieve AI-toepassingen zijn een troef
 • een voorgaande ervaring binnen het Single Supervision Mechanism (SSM) is een plus.

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de KL Match biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de KL Match een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma's zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.


Anderen bekeken ook