Jurist(e) - Institutioneel analist(e) (V/M/X

Omgeving

Bij de BRKS Match (D&L Partners) zijn we op zoek naar een jurist(e) (V/M/X) om onze dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen, alsook onze rekruteringsreserve, te versterken.

Deze dienst is verantwoordelijk voor het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofielen en ziet erop toe dat de individuele instellingen hun activiteiten uitoefenen en hun financiële risico's beheren op een gezonde en voorzichtige manier, overeenkomstig de geldende regelgeving.


Functie

Binnen deze dienst zal u als jurist(e) verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot

één of meerdere instellingen binnen een multidisciplinair, en in bepaalde gevallen zelfs

internationaal, toezichtsteam, wanneer het toezicht in samenwerking met de Europese Centrale

Bank (ECB) uitgeoefend wordt in het kader van het Europese Gemeenschappelijke

Toezichtsmechanisme (GMT).

De jurist(e)

 • ziet toe op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen
 • analyseert en rapporteert over de risico's en de financiële gezondheid van de financiële instellingen en de financiële sector

zal gevraagd worden om mee te werken aan de implementatie van de regulering en het toezichtsbeleid op de financiële sector.


Profiel

 • je bent houder van een masterdiploma of doctoraat in de rechten
 • je beschikt over ervaring met bancaire regelgeving/toezicht of je bent bereid om je in deze domeinen grondig in te werken
 • je beschikt over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • je hebt vertrouwen in jezelf en hebt het vermogen om te argumenteren en te overtuigen
 • je stelt je weerbaar op en bent in staat om snel, maar gepast, te reageren bij onverwachte omstandigheden
 • je kunt zowel zelfstandig als in team werken in een multidisciplinaire omgeving
 • je bent bereid om in een internationale context te werken en eventuele buitenlandse verplaatsingen te doen (ECB)
 • je hecht veel belang aan deontologie en vertrouwelijkheid
 • je beschikt over een actieve kennis van het Frans (niveau B⚠) en je hebt een goede kennis van het Engels (niveau B⚠).

Een troef:

Je hebt ervaring met het Europees Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GMT)/SSM.


Waarom kiezen voor de D&L Partners?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een echte carrière: de D&L Partners biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij.
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt.
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer.
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de D&L Partners een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma's zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.


Anderen bekeken ook