Job 347 van 1000

CIRB - CIBG


Project Manager (Cloud oriented)


Het CIBG is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Als koploper van de informatisering binnen het gewest loodsen we Brussel langs de uitdagingen van het digitale tijdperk.

Via onze directe klanten – Brusselse openbare instellingen – werken we permanent mee aan een duurzame, sociaal verantwoorde en economisch bloeiende omgeving voor alle Brusselaars. Een gewest dat steunt op het bundelen van hoogtechnologische infrastructuren, ICT-platformen- en systemen en data.

Maar onze belangrijkste resource blijft menselijk kapitaal.

Ons team bestaat uit meer dan 500 enthousiaste medewerkers waar je mee samen zult werken in hartje Brussel. Bij het CIBG hebben we klanttevredenheid hoog in het vaandel, dus oplossingsgericht zijn is een must. Daarnaast hechten we veel waarde aan fijn teamwork en een correcte werk-privébalans, want je goed voelen, werkt beter.

Ook zin om aan de slag te gaan in een organisatie waar verbondenheid zich digitaal én sociaal uit? Stuur ons dan snel je sollicitatie!


 • Je ziet erop toe dat de businessprojecten of technische projecten binnen de vooropgestelde termijn, scope en budget worden uitgevoerd door gebruik te maken van een gepaste projectmanagementmethode.
 • Je brengt de verschillende stakeholders binnen de teams, binnen andere departementen of directies op één lijn.
 • Je beheert de projecten zelf of wijst het beheer toe aan een projectmanager.
 • Je stuurt de virtuele teams aan over de verschillende departementen heen.
 • Je zorgt voor een strikt beheer en een aangepaste rapportage voor elke managementniveau.
 • Je staat in voor het dagelijkse beheer en de begeleiding van één of meer virtuele teams.

 

Scope:

 • Je ziet erop toe dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van interne en externe klanten en dat de businessoplossingen en technische oplossingen aan de vooropgestelde eisen voldoen.
 • Je challenget de technische voorstellen met de hulp van de architecten

 

Risicobeheer:

 • Je voorkomt problemen door proactief de risico's en knelpunten op te sporen en door tijdig gepaste mitigerende maatregelen te nemen.
 • Je meldt eventuele problemen met een project tijdig aan de directie en/of stakeholders van het project, zodat ze binnen hun eigen organisatie passende maatregelen kunnen nemen.

 

Termijnen:

 • Je stelt samen met het projectteam een duidelijk en realistisch projectplan/programma op dat beantwoordt aan de doelstellingen en dat een duidelijke beschrijving van de verwachte resultaten en de bijbehorende middelen bevat.
 • Je engageert de verschillende betrokkenen in verband met het behalen van die resultaten.
 • Je ziet erop toe dat alle betrokkenen zich aan de overeengekomen deadlines houden.

 

Budget:

 • Je bepaalt samen met alle betrokkenen het budget (middelen en investeringen) dat nodig is om het project te kunnen uitvoeren.
 • Je zorgt ervoor dat dit budget effectief wordt goedgekeurd door alle bestuursorganen.
 • Je spoort tijdig afwijkingen op en challenget ze om te vermijden dat het budget voor je verschillende projecten wordt overschreden.

 

Rapportage en communicatie:

 • Je staat voortdurend in contact met de directie van de betrokkenen om verrassingen te vermijden en ziet erop toe dat die op elk moment volledig op de hoogte zijn van de voortgang van het project.

Jouw opleiding en ervaring:

 • Je kunt minstens 10 jaar ervaring voorleggen als projectleider in complexe omgevingen, met minstens één overtuigende ervaring in een infrastructuur- en cloudomgeving.
 • Je hebt een bewezen ervaring met het beheren van meerdere grote businessprojecten en technische projecten van a tot z, over verschillende departementen heen.
 • Je bent vertrouwd met het opvolgen en opzetten van een platform en het aanleveren van SaaS-, PaaS-, IaaS-oplossingen in private, hybride en/of publieke clouds.

 

Jouw competenties:

Technische projectcompetenties:

 • Je hebt ervaring met de Agile manier van werken en Kanban-beheer.
 • Je hebt een goed inzicht in roadmaps en de principes van cloudarchitectuur.
 • Je bent bedreven in het onderhouden van regelmatige contacten met de algemene directie.
 • Je hebt kennis van de projectmanagementmethodes PMI, Prince 2 (certificering is een troef).
 • Je kunt werken met de informaticatools van Office 365.
 • Je hebt een inhoudelijke affiniteit met bepaalde specifieke domeinen.
 • AZURE (en AWS) certificering is een pluspunt.

 

Persoonlijke competenties:

 • Competenties op het vlak van leadership om virtuele projectteams en de verschillende stakeholders in directiefuncties, zowel in het businessdomein als in het technische domein, efficiënt aan te sturen.
 • Je kunt omgaan met conflicten.
 • Je bewaart je kalmte in een omgeving die voortdurend in verandering is en stresserend kan zijn.
 • Je denkt oplossingsgericht.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je kunt zelfstandig werken.
 • Je neemt initiatief.
 • Je bent veelzijdig en kunt overweg met alle soorten projecten, zowel businessprojecten als technische projecten.
 • Kennis van de tweede landstaal is een troef.

We bieden een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk verloningspakket, aangevuld met talrijke extralegale voordelen:

 • een uitgebreide hospitalisatieverzekering en ambulante zorgen voor jou en je gezin;
 • een groepsverzekering (pensioenkapitaal en ziekte-invaliditeit);
 • een jaarlijks opleidingspakket;
 • volledig vergoede woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer;
 • recht op een gsm-abonnement;
 • tussenkomst in internet- en gsm-kosten;
 • maaltijdcheques van € 8;
 • en tot maar liefst 37 vakantiedagen per jaar (bij fulltimedienstverband).

SOLLICITEREN