Analist


De Cel voor Financiële Informatieverwerking zoekt een analist voor de fiscale cel binnen haar operationele directie.

Wie zijn wij? Wij zijn een onafhankelijke administratieve overheid die de centrale schakel vormt binnen het Belgische preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wat is onze opdracht? Wij spelen een actieve rol in de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een van onze opdrachten is het analyseren van verdachte feiten en financiële verrichtingen die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

Wat zijn onze waarden? Integriteit, loyaliteit en positieve en constructieve betrokkenheid bij de opdrachten van de Cel.

Waar zijn wij gevestigd? In de buurt van het Louizaplein te Brussel. Ons kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (halte Louiza).


U bent voornamelijk verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen. Hiertoe:

 • Zoekt u gegevens op in interne en externe gegevensbanken
 • Verstuurt u op eigen initiatief verzoeken naar externe partners
 • Beoordeelt en interpreteert u de verzamelde gegevens
 • Stelt u binnen een breed kader verslagen op
 • Volgt u externe vragen op in verband met de behandelde of te behandelen informatie in uw dossiers

 • U heeft minstens een bachelordiploma (economische of juridische richting)
 • U heeft een analytische en georganiseerde geest
 • U kunt prioriteiten stellen en kunt uw taken autonoom beheren
 • U heeft een goed leervermogen
 • U heeft goede actieve kennis van het Frans
 • U heeft ervaring in fiscale zaken

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (u per week)
 • Flexibele werktijden met de mogelijkheid om overuren te recupereren (tot dagen per jaar)
 • Een aantrekkelijk marktconform salarispakket met talrijke extralegale voordelen
 • Mogelijkheid tot ontwikkeling van uw loopbaan

Spontaan solliciteren